Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Δανεισμός

Δανεισμός – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς μπορούν να δανειστούν σχεδόν όλο το υλικό της Κεντρικής και Κινητής Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, ereaders, κλπ.).

Δε δανείζονται

  • Το πληροφοριακό υλικό
  • Οι κλειστές συλλογές
  • Τεκμήρια που έχουν δεσμευθεί για εργασίες, εκθέσεις, προβολές ή εκδηλώσεις
  • Οπτικοακουστικό υλικό (cds, dvds, κασέτες, slides, δίσκοι βινυλίου κλπ.)
  • Λογισμικό υλικό
  • Χάρτες, εφημερίδες και δεμένα περιοδικά
  • Επιτραπέζια παιχνίδια

Τεκμήρια που δε δανείζονται μπορούν να δανεισθούν κατ’ εξαίρεση, με φειδώ και κατά την κρίση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, σε περιπτώσεις έρευνας και εργασιών, καθώς και σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης πνευματικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων (πχ, σχολεία, νηπιαγωγεία) κλπ.

Μέλη

Κάθε πολίτης και φορέας (με πληρεξούσιο) ο οποίος επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης, εφοδιάζεται με κάρτα μέλους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για την Κινητή Βιβλιοθήκη εγγράφονται κυρίως φορείς, χωρίς να αποκλείεται και ιδιώτες. Για την έκδοσή της κάρτας απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου ή πληρεξουσίου σε περίπτωση εκπροσώπησης φορέα, και η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για τους μαθητές της βασικής εκπαίδευσης (μέχρι 13 ετών) είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας (με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και υποβολής ενυπόγραφης σχετικής αίτησης).

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το γραφείο δανεισμού, για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων (διεύθυνσης κατοικίας τους, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, αλλαγής ταυτότητας κλπ.).

Η συνδρομή των χρηστών ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Με την ανανέωση της συνδρομής γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των χρηστών.

Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή. Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης διαγράφεται από το αρχείο μελών.
Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν.

Δανεισμός

Δανεισμός πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου.

Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 7 τεκμήρια (5 βιβλία και 2 περιοδικά ή βιντεοκασέτες, CD, DVD κλπ.).

Η διάρκεια δανεισμού για τα βιβλία και περιοδικά (εκτός του τελευταίου τεύχους) είναι 15 ημέρες, με δικαίωμα και 2 ανανεώσεων (ακόμη και τηλεφωνικών) – των 15 ημερών έκαστη, – κι εφόσον το τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Περαιτέρω ανανέωση δεν είναι δυνατή.

Η τελευταία υπογεγραμμένη έντυπη απόδειξη κίνησης δανεισμού αναιρεί οποιαδήποτε προηγούμενη, και δεσμεύει και τους δυο συμβαλλόμενους (μέλος και Βιβλιοθήκη).
Για καθυστέρηση μερικών ημερών την πρώτη φορά γίνεται σύσταση και υπενθύμιση για τις δεσμεύσεις που έχει αποδεχθεί ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η καθυστέρηση επιστροφής του τεκμηρίου που δανείστηκε, το μέλος στερείται αρχικά του δικαιώματος δανεισμού από δύο (2) έως και έξι (6) μήνες (μετάπτωση συνδρομής σε προσωρινή κλειστή). Στην περίπτωση που αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί και ο χρήστης δε συμμορφώνεται στις συστάσεις του προσωπικού, τότε το μέλος στερείται του δικαιώματος δανεισμού (οριστική κλειστή συνδρομή).

Οι αναγνώστες οφείλουν να επιστρέφουν τα τεκμήρια στην κατάσταση την οποία τα δανείστηκαν. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου το μέλος υποχρεούται στην αντικατάστασή του με το ίδιο το τεκμήριο ή, σε περίπτωση απόλυτης αδυναμίας (π.χ. εξάντλησης κυκλοφορίας του) με άλλο τεκμήριο που υποδεικνύει η Βιβλιοθήκη. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

Ο δανεισμός και όλες οι συναλλαγές των χρηστών με τη Βιβλιοθήκη εν γένει, σταματούν 15΄ πριν τη λήξη του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενημερωθούν τα αντίγραφα ασφαλείας (backup) και να κλείσουν ομαλά όλα τα συστήματα.

Κρατήσεις αντιτύπων

Υπάρχει δικαίωμα κράτησης τεκμηρίου κατά σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Το μέλος υποχρεούται να προσέλθει για το δανεισμό εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του, ειδάλλως το αντίτυπο θα δανεισθεί στο επόμενο μέλος που το ζήτησε.

Τα παραπάνω όρια αριθμού τεκμηρίων, διάρκειας δανεισμού και κράτησης μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ειδικές περιπτώσεις και όταν οι εξαιρέσεις αυτές δεν προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Leave a Reply