Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Εργαστήρια Τοπικής Ιστορίας που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Λεβαδέων

Δράσεις με θέμα «στα χνάρια της ιστορίας του τόπου μας»

Περιγραφή της δράσης

Θεματική: «Ο ρόλος του νερού στην πολιτισμική συγκρότηση του τόπου μου»

Διοργανωτής: Η ΕΦΑ Βοιωτίας σε συνεργασία με το Δήμο Λεβαδέων και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους «Ο Παρνασσός» της Δαύλειας, «Ιτωνία» του Αγίου Γεωργίου, «Ο Πλούταρχος» της Χαιρώνειας.

Χρονική διάρκεια: 3 ημέρες

Περίοδος διοργάνωσης: 20-22 Σεπτεμβρίου 2024

Τόπος διοργάνωσης: Στην πόλη της Λιβαδειάς. Το θεωρητικό σκέλος της εκδήλωσης στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς. Οι δράσεις πεδίου: στο ποτάμι Έρκυνα & στην Κρύα της Λιβαδειάς. Επιπλέον 10 ώρες τηλεδιάσκεψης.

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων: οκτώ (8): Αναγνώστου Χρ., Γούλα Ε., Ιωσήφ Π., Λυμπεράτος Μ., Λογοθέτης Λ., Παπαγιαννόπουλος Κ./ Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας, Σιμώνη Ε., Στεμπίλης Δ., Φαππάς Ι. 

Συμμετέχοντες: 25 – 30 άτομα (εκπαιδευτικοί, μέλη τοπικών συλλόγων και δημότες)

Χώρος διεξαγωγής:  1η ημέρα: δημόσια εναρκτήρια εκδήλωση σε αίθουσα του Δήμου Λεβαδέων – 2η μέρα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς – 3η μέρα: Δράση στο πεδίο. Πηγές Έρκυνας – Κρύα Λιβαδειάς.

Χρόνος υλοποίησης της δράσης: συνολικά 30 ώρες

Συνεργαζόμενοι φορείς: Η δράση έχει την υποστήριξη και συμμετοχή  της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς, των ΓΑΚ Φθιώτιδας, του Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας.  

Στόχος:

Η δράση αφορά περιοχές του Δήμου Λεβαδέων (Δαύλεια, Χαιρώνεια, Λιβαδειά, Κορώνεια, όρος Ελικών) όπου οι υδάτινοι πόροι (λίμνη Κωπαϊδα, ποτάμια, υπόγειες πηγές) έπαιξαν ανά τους αιώνες, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του πολιτισμού και της φυσιογνωμίας της περιοχής, σε διάφορα επίπεδα: μυθολογία, παραδόσεις, λατρεία, οικιστική οργάνωση, αρχιτεκτονική, οικονομική δραστηριότητα, βιοτεχνική παραγωγή, πληθυσμιακές συγκρούσεις ή αφομοιώσεις. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μέλη συλλόγων και κάθε δημότη που ενδιαφέρεται να γνωρίσει, να ερευνήσει, να μελετήσει, να αναδείξει και να προβάλει την ιστορία της περιοχής του κατανοώντας πόσο στενά συνυφασμένη είναι αυτή με το γεωπεριβάλλον στο οποίο ζει. Στοχεύει να εξοικειώσει τους ενδιαφερόμενους με τις στοιχειώδεις μεθόδους προσέγγισης της τοπικής ιστορίας (χαρτογράφηση, τοπογραφία, χρήση πηγών, φωτογραφία, αρχαιολογικό και αρχειακό υλικό, προφορικές μαρτυρίες κ.α), να τους κατατοπίσει όσον αφορά την επαφή με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και να τους δώσει τα εφόδια δημιουργίας ενός δικού τους, πρωτότυπου έργου σχετικά με την ιστορία του τόπου τους.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

α) Στην πολιτιστική αποκέντρωση μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των διαπεριφερειακών περιοχών.

β) Στη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος, η οποία επιχειρείται με τη βιωματική εμπλοκή ενός μικρού μέρους του τοπικού πληθυσμού προκειμένου αυτό να λειτουργήσει στο μέλλον στην τοπική κοινωνία ως πολλαπλασιαστής ανατροφοδότης αυτής της γνώσης.  

γ) Στην όσμωση της ακαδημαϊκής γνώσης με την τοπική κοινωνία, μέσω της συνεργασίας τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της περιοχής τους, με φορείς πολιτισμικής διαχείρισης, όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Λεβαδέων, η Δημόσια Βιβλιοθήκη, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας.

Πρόκειται για μια πολυθεματική δράση που αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας συλλογικής εμπειρίας μεταξύ ανθρώπων και φορέων που διαφορετικά δεν θα είχαν συναντηθεί, ή δεν θα πίστευαν ότι έχουν κάτι κοινό. Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων ενθαρρύνοντας τη συλλογική δημιουργία και ενισχύοντας την πολιτισμική ανατροφοδότηση μέσω της προσέγγισης του παρελθόντος, ενδυναμώνει την κοινωνική ταυτότητα.

Οργανωτική δομή:

Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε μια ομάδα 25-30 ατόμων, που μπορεί να συμμετέχουν δωρεάν (εκπαιδευτικοί, μέλη συλλόγων, κάθε δημότης που ζει ή κατάγεται από την περιοχή).

Οι θεματικές των Εργαστηρίων αφορούν: :

1. Μέθοδο δόμησης ενός βιβλίου για τον τόπο μου,

2. Γεωλογία – Γεωφυσικό περιβάλλον,

3. Τοπογραφία/Χαρτογράφηση,

4. Λατρεία,

5. Τοπίο πολεμικών συγκρούσεων,

6. Τοπίο οικονομικής δραστηριότητας,

7. Προφορική ιστορία,

8. Φωτογραφία.

Θα περιλαμβάνουν θεωρητική ενημέρωση, διάρκειας από 1 έως 2 ώρες το πολύ -ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου- και βιωματική δράση στο πεδίο (Έρκυνα-περιοχή στην Κρύα Λιβαδειάς).  Η συνολική διάρκεια τoυ θεωρητικού μέρους όλων των προαναφερομένων Εργαστηρίων υπολογίζεται περίπου στις  10 ώρες το μέγιστο, που ενδεχομένως μοιραστούν σε δύο μέρες.

Προβλέπεται να διοργανωθούν τρεις άξονες δραστηριοτήτων, κατανεμημένες στις αντίστοιχες ημέρες του προγράμματος:

Α. 1η Μέρα: Κεντρική Εκδήλωση:  Δημόσια συζήτηση με εκπροσώπους φορέων: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Δημόσια Βιβλιοθήκη (περ. 3 ώρες), σε συνδυασμό με μια ιστορική-αρχαιολογική περιήγηση στην πόλη της Λιβαδειάς (περ.2 ώρες).

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το γενικό πλαίσιο του προγράμματος, αφενός βλέποντας την πόλη τους με μια διαφορετική, ιστορική, ματιά, αφετέρου συζητώντας με τους φορείς διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς τους τρόπους που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί τους για την ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής τους.

Β. 2η Μέρα: Θεωρητική παρουσίαση των Εργαστηρίων απευθυνόμενα μόνο στους συμμετέχοντες (25-30 άτομα). Οι θεματικές των Εργαστηρίων διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες: α) αυτά που μυούν τους συμμετέχοντες σε τεχνικές γνώσεις απαραίτητες για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού/ιστορικού υλικού (φωτογραφία, χαρτογράφηση, οργάνωση ενός βιβλίου, τεχνική συνεντεύξεων), και β) αυτά που τους μυούν στην γεωπεριβαλλοντική, αρχαιολογική, ιστορική γνώση της περιοχής, προκειμένου να τους παρέχουν εργαλεία ανάγνωσης του τοπίου αναφορικά με την λατρευτική, πολεμική, οικονομική δραστηριότητα του τόπου και τη σύνδεση αυτών με βασικά στοιχεία της γεωμορφολογίας.

Γ. Βιωματική δράση στο πεδίο (ποτάμι Έρκυνα- Κρύα της Λιβαδειάς), με συμμετοχή όλων των υπεύθυνων των Εργαστηρίων. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχοντες στα Εργαστήρια θα εργαστούν ανά ομάδες εφαρμόζοντας εμπράκτως τις μεθόδους της χαρτογράφησης, φωτογράφησης και συνέντευξης θα επιχειρήσουν, στηριζόμενοι σε δεδομένα αρχαιολογικά, ιστορικά, επιγραφικών/φιλολογικών πηγών και αρχειακού υλικού, να διερευνήσουν τη σχέση της γεωλογικό-περιβαλλοντικής μορφής του τοπίου με τις λατρευτικές, πολεμικές και οικονομικές δραστηριότητες της υπό εξέταση περιοχής (περ. 5 ώρες). Συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτές.

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις θα λειτουργήσει έκθεση βιβλίων Τοπικής Ιστορίας, αρχειακού και φωτογραφικού υλικού σχετικού με την ιστορία των περιοχών/ οικισμών του Δήμου Λεβαδέων. Το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά με το περιεχόμενο των Εργαστηρίων.

Το Πρόγραμμα θα κλείσει με την παρουσίαση του έργου των ομάδων στο τέλος των δραστηριοτήτων της 3ης ημέρας. Θα ακολουθήσει ομαδικό γεύμα με συμμετοχή των διοργανωτών, των υπεύθυνων εργαστηρίων και των εκπαιδευόμενων, που θα πλαισιωθεί από τοπικούς χορούς των χορευτικών ομάδων των τοπικών Συλλόγων και μουσική εκδήλωση από τοπικά συγκροτήματα.

Προβλέπονται 10 επιπλέον ώρες με μαθήματα τηλεδιάσκεψης για την ολοκλήρωση της σύνταξης των εργασιών ως τέλη Οκτωβρίου 2024.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος στους εκπαιδευόμενους.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, το οποίο ευελπιστούμε να εμφυσήσει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και κατανόησης του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, θα αποτυπωθούν σε ειδική έκδοση με τη μορφή βιβλίου/λευκώματος και θα αναρτηθούν στις σελίδες των συνδιοργανωτών (ΕΦΑ Βοιωτίας & των Πολιτιστικοί Σύλλογοι) και των συμμετεχόντων φορέων, εφόσον το επιθυμούν.

Προσδοκώμενη ωφελιμότητα της δράσης:

 • Ενίσχυση και τροφοδότηση του πολιτισμού
 • Ευαισθητοποίηση απέναντι στο πολιτισμικό περιβάλλον του τόπου
 • Αναγνώριση της πολιτιστικής πολυμορφίας σε τοπικό επίπεδο διαχρονικά
 • Ενθάρρυνση της συλλογικής δημιουργίας
 • Ενίσχυση της προβληματικής, του διαλόγου και της ενεργούς συμμετοχής του κοινού
 • Ευρύτερη αλληλεπίδραση επιστημονικού και μη κοινού και δυνατότητα αλληλοδιάδρασής τους σε θέματα του τοπικού πολιτισμικού περιβάλλοντος.
 • Ενδυνάμωση κοινωνικής ταυτότητας
 • Ενίσχυση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας
 • Ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού
 • Διάχυση της γνώσης και της ευαισθησίας για την Τοπική Ιστορία πολλαπλασιαστικά σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας και σε άλλα μέλη Συλλόγων.
 • Εξοικείωση με τις μεθόδους προσέγγισης της Τοπικής Ιστορίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Ομιλητές

 1. Δρ. Χαραμή Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Βοιωτίας (συν.1)
 2. Διαμαντής Λεωνίδας, Διευθυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς.(συν.4)
 3. Χατζηγιάννη Κάλλια, τέως Προϊσταμένη των ΓΑΚ Χαλκίδας (έχει απευθυνθεί πρόσκληση από την οργανωτική επιτροπή και αναμένεται η απάντηση)
 4. Σοφία Βακιρτζηδέλη, Προϊσταμένη Τμήματος ΓΑΚ Φθιώτιδας. (Συν. 6)

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

 • Αναγνώστου Χρήστος, γεωλόγος – ιζηματολόγος. Αφυπηρετήσας Διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ): Υπεύθυνος του Εργαστηρίου για το γεωλογικό – γεωφυσικό περιβάλλον).
 • Γούλα Ελένη. Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Βοιωτίας. Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Υπεύθυνη του Εργαστηρίου για τη λατρευτική δραστηριότητα.
 • Ιωσήφ Παναγιώτης. Καθηγητής Αρχαίας και Μεσαιωνικής Νομισματικής στο Radboud Universiteit, Nijmegen, Ολλανδία & Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης:  Συνυπεύθυνος (με τον κ. Φάππα Ι.) του Εργαστηρίου για τις πολεμικές δραστηριότητες.
 • Λογοθέτης Λάμπρος, επαγγελματίας Φωτογράφος, υπεύθυνος του εργαστηρίου φωτογραφίας
 • Λυμπεράτος Μιχάλης. Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας του Παντείου παν/μίου & Διευθυντής στο 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς: Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Προφορικής Ιστορίας
 • Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος: Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας: Υπεύθυνος του Εργαστηρίου που αφορά τον τρόπο οργάνωσης ενός βιβλίου για τον τόπο μου.
 • Σιμώνη Ελένη. Αρχαιολόγος, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Χαρτογράφησης: Υπεύθυνη του Εργαστηρίου για τη χαρτογράφηση/τοπογραφία.(Συν.9)
 • Στεμπίλης Δημήτριος. Ιστορικός – δημοσιογράφος: Υπεύθυνος του Εργαστηρίου για την οικονομική δραστηριότητα, (Συν.10)
 • Φάππας Ιωάννης, καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονικός Διευθυντής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Συνυπεύθυνος (με τον κ. Ιωσήφ Π.) του Εργαστηρίου για το τοπίο πολεμικών δραστηριοτήτων.

Περιηγήσεις-ξεναγήσεις

Θα πραγματοποιηθούν από αρχαιολόγους της ΕΦΑ Βοιωτίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

 1. Της Δρ. αρχαιολογίας κα Χαραμή Αλεξάνδρα,

Η Χαραμή Αλεξάνδρα σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Κλασσικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris I Σορβόννης και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

     Το 1990 διορίστηκε κατόπιν διαγωνισμού αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και από το 1992 υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Το 2012 έλαβε την θέση Προϊσταμένου της Εφορείας.

     Διενήργησε σωστικές ανασκαφές σε Θήβα, Αλίαρτο, Χαιρώνεια, Τανάγρα και Δήλεσι και ορίστηκε ως Συν-Διευθύντρια σε 11 Συστηματικές Αρχαιολογικές Έρευνες που διενεργούντο σε συνεργασία με Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές.

     Ήταν υπεύθυνη για το έργο ΕΣΠΑ του Μουσείου Σχηματαρίου και υπεύθυνη για το έργο ΕΣΠΑ του Μουσείου Θηβών σχετικά με την επανέκθεση  των Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

    Έχει συμμετάσχει με επιστημονικές ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει 64 επιστημονικές μελέτες.                         

 • Του  Διαμαντή Λεωνίδα

Ο Διαμαντής Λεωνίδας γεννήθηκε στη Δεσφίνα Φωκίδας. Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής δημοσιογραφίας «Το εργαστήρι». Δίδαξε για λίγα χρόνια τη Γαλλική Γλώσσα. Από το 1985 είναι υπάλληλος και από 1987 Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας.

     Η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την τοπική ιστορία, συμμετέχει σε ανάλογες πρωτοβουλίες, εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα και προβάλλει πρόσωπα και γεγονότα ιστορικά.

 • Της Σοφία Βακιρτζηδέλη,   

Η Σοφία Βακιρτζηδέλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Επιστήμης της Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσ/νικης και
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Βιβλιοθηκών και τη
Διαχείριση της Πληροφορίας από το Manchester Metropolitan University
με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Έχει εργαστεί ως
Βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως
εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσ/νικης. Από το 2007 ζει, εργάζεται
και δραστηριοποιείται στη Λαμία. Είναι προϊσταμένη στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους- Τμήμα ΓΑΚ Φθιώτιδας, καθώς και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο
Τμήμα ΓΑΚ Εύβοιας. Συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής με
ομιλίες και παρουσιάσεις, με εκπαιδευτικές δράσεις, αρθρογραφία, κ.α

 • Του  Αναγνώστου Χρήστου:

   Ο Αναγνώστου Χρήστος είναι γεωλόγος-ιζηματολόγος. Αφυπηρετήσας Διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Γεννήθηκε το 1947 στον Ελικώνα της Βοιωτίας. Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές στο Φυσιογνωστικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1970). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο RUHR‑UNIVERSITAET του BOCHUM της Ο.Δ. της Γερμανίας (1973-1975), όπου εν συνεχεία εκπόνησε και την διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ιζηματολογική έρευνα στα στρώματα του Μέσου και Άνω Δογγερίου της Νότιας Γερμανίας» (1975-1979). Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Γεωλογίας του RUHR‑UNIVRESITAET του BOCHUM (1974-1976) και επιστημονικός Βοηθός στην έδρα της Ιζηματολογίας  του Καθηγητού κ. FUECHTBAUER στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1976-1979). Υπήρξε ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης για θέματα Θαλάσσιας Γεωλογίας και Iζηματoλoγίας στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών (IΩΚΑΕ), το οποίο μετονομάσθηκε κατ’ αρχάς σε Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και αργότερα σε Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (1980-1989) και ερευνητής στο ΕΛΚΕΘΕ, μέχρι τη βαθμίδα του διευθυντή Ερευνών (1989-2015).

   Έχει επίσης συνεισφέρει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: 1) Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του RUHR‑UNIVRESITAET του BOCHUM (1975-1979), 2) Διδάσκων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997-1999), 3) Διδάσκων στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1999-2006), 4) Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό του ΕΜΠ για την «Ναυτική Τεχνολογία και Θαλάσσια Επιστήμη» (1998-2005).

    Έχει επιπλέον λάβει μέρος ως επιμορφωτής σε αρκετά σεμινάρια, έχει δώσει πολλές διαλέξεις λαϊκής επιμόρφωσης και από το 2019 είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της «Τροφώνιας Ακαδημίας» της Λιβαδειάς.

Η Ελένη Γούλα γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Βοιωτίας.Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1993), όπου ολοκλήρωσε και τον πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών της σπουδών (2003). Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου εκπονεί διατριβή με θέμα «Δημόσια Ιστορία και Εκπαίδευση: Συλλογική μνήμη, κοινωνικά στερεότυπα και νοοτροπίες της μαθητικής κοινότητας σχετικά με την πολιτισμική παράδοση και την Τοπική Ιστορία. Συγκριτικά Υποδείγματα από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Βοιωτία –Σάμος)».

Ως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή φοιτήτρια έχει συμμετάσχει σε ανασκαφικές έρευνες  του πανεπιστημίου Κρήτης στο γεωμετρικό/αρχαϊκό νεκροταφείο της Ελεύθερνας,υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ν. Σταμπολίδη. Από το 1993 – 2007 εργάστηκε ως συμβασιούχος αρχαιολόγος του ΥΠΠΟ συνεργαζόμενη με διάφορες αρχαιολογικές Υπηρεσίες στη διενέργεια αρκετών σωστικών ανασκαφών σε Βοιωτία, Ρέθυμνο, Χανιά, Αττική, Κέρκυρα. Συμμετείχε επίσης στην επιστημονική ομάδα της ανασκαφής του Ακρωτηρίου Θήρας υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χρ. Ντούμα. Ως επιστημονικός συνεργάτης συνεργάστηκε σε επιφανειακές έρευνες, ανασκαφές, και καταγραφές αρχαιολογικού υλικού με πανεπιστήμια και φορείς της ημεδαπής και του εξωτερικού.

 Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας στη Σχολή Ξεναγών του Ηρακλείου Κρήτης (2005-2006). Συμμετείχε επίσης στην ομάδα εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στο Κολυμπάρι Χανίων, υπό τη διεύθυνση του κ. Γερμανάκου, όπου δίδαξε την ελληνική γλώσσα σε έφηβους σπουδαστές κολλεγίων της Αμερικής (2005).

Από το 2007 διορίστηκε στη Μέση Εκπαίδευση ως μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας με την ειδικότητα του φιλολόγου-ιστορικού. Το 2022 μετατάχτηκε με την ειδικότητα του αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Βοιωτίας, όπου εργάζεται ως σήμερα. Ως εκπαιδευτικός πραγματοποίησε 16 πολιτιστικά προγράμματα σχετικά με την ιστορία, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν την Τοπική Ιστορία (ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, επανάσταση 1821, Γερμανική Κατοχή στην Σάμο).

Έχει συμμετάσχει με επιστημονικές ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα και έχει δημοσιεύσει αρκετές επιστημονικές μελέτες σχετικά με θέματα λατρείας (Ιδαίο, Καβείρια, Ιτωνία και Τριτογένεια Αθηνά), καθώς επίσης ζητήματα δημόσιας ιστορίας.

 • Του Δρ. Ιωσήφ Παναγιώτη, Καθηγητής Αρχαίας και Μεσαιωνικής Νομισματικής στο Radboud Universiteit, Nijmegen, Ολλανδία & Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Ο Παναγιώτης Ιωσήφ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι κλασικός αρχαιολόγος, ειδικός της ελληνιστικής Ανατολής, ενώ κύριο αντικείμενο των ερευνών του είναι η αρχαία νομισματική και οικονομία, η θρησκεία και οι μέθοδοι προσέγγισης κι αποτύπωσης της εικόνας στην αρχαιότητα.

Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην αρχαιολογία και την αρχαία ιστορία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (με «άριστα») στη θρησκειολογία, με ειδίκευση στη θρησκεία της ελληνιστικής εποχής. Στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο) ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (με «άριστα») με θέμα τους Σελευκίδες, την οικονομία τους και την ελληνιστική Ανατολή. Από το 2006 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Λιέγης. Το 2017 εκλέχθηκε καθηγητής Αρχαίας και Μεσαιωνικής Νομισματικής στο Πανεπιστήμιο Radboud του Νάιμεχεν (Ολλανδία), όπου έχει επιβλέψει σειρά μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Ταυτοχρόνως, υπήρξε επί σειρά ετών υποδιευθυντής της Βελγικής Σχολής Αθηνών συμβάλλοντας σημαντικά στην καθιέρωσή της ως ερευνητικό κέντρο. Μεταξύ 2022 και 2023 ήταν επιμελητής κλασικών αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ενώ από τον Δεκέμβριου 2023 έχει αναλάβει την επιστημονική διεύθυνση.

Έχει λάβει πλήθος υποτροφιών και διακρίσεων από την Πρωσική Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Kraay Scholarship), το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το ΚΙΚΠΕ και το Ίδρυμα Docquier. Έχει λάβει υποτροφίες από την Αμερικάνικη Νομισματική Εταιρεία (ANS) και τη Βασιλική Νομισματική Εταιρεία του ΗΒ (RNS). Το 2020-2021 ήταν επισκέπτης καθηγητής στην École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) στο Παρίσι.

Έχει συγγράψει κι επιμεληθεί δέκα βιβλία, δύο καταλόγους έκθεσης κι έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 άρθρα σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει διοργανώσει πολυάριθμα συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 διεθνή συνέδρια. Έχει επιμεληθεί την έκθεση «Ό,τι λάμπει… Η βελγική συνεισφορά στη νομισματική» το 2010 στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, και τη μεγάλη αρχαιολογική έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο».

Συμμετείχε σε εκλαϊκευμένες παρουσιάσεις της αρχαιολογικής έρευνας, podcasts και ντοκυμαντέρ με θέμα την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα. Ήταν μέλος σε πλήθος ανασκαφικών ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ υπήρξε επί χρόνια επιστημονικός συνεργάτης της ανασκαφής της Βελγικής Σχολής Αθηνών στο Θορικό Αττικής, διευθύνει την ανασκαφή στον μακεδονικό τάφο της Σταυρούπολης (Ξάνθη). Είναι ενεργό μέλος επιστημονικών επιτροπών και περιοδικών.

 • Του Λογοθέτη Λάμπρου.

Ο Λάμπρος Λογοθέτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος με 32 χρόνια

επαγγελματικής εμπειρίας και εκδότης. Ειδικεύεται στην φωτογραφία Περιβάλλοντος,

άγριας φύσης, προβολής σημαντικών Φυσικών και Αρχαιολογικών χώρων. Είναι, επίσης,

 εκδότης έντυπου και ψηφιακού υλικού φύσης, αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων

ψηφιακών μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας. Διαθέτει άριστη γνώση πέντε ξένων

γλωσσών.

Έχει συνεργαστεί με διάφορους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία φωτογραφικού και

οπτικοακουστικού  υλικού που έχει αξιοποιηθεί σε εκθέσεις  διάφόρων κέντρων

πληροφόρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες του:

α) για το εθνικό πάρκο δρυμών  Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών,

β) του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα-Αλυκής Κίτρους,

γ) Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (2015),

δ) παραποτάμιο δάσος του  Νέστου (2009),

ε)  ολιγόλεπτες ταινίες σχετικές με το νερό για το κέντρο πληροφόρησης «Το Σπίτι του

  Νερού» (2014),

στ) δημιουργία εκθεμάτων και ταινίας μικρού μήκους για το κέντρο Βιόμαζας στην  Πάτρα

(2013-2014),

ζ) συμμετοχή στη μελέτη του έργου LIFE «Προσαρμογή της διαχείρισης των  δασών στην

 κλιματική αλλαγή», ήτοι: Δάσος Ρητίνης – Βρίας στα Πιέρια  Όρη, Δάσος Ασπροποτάμου

 – Καλαμπάκας, Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, Όρος Ταΰγετος (2010),

η) Προβολή της περιοχής  ΝATURA 2000 «Παναχαϊκό όρος» (2008) κ.α.

Έχει επίσης στο ενεργητικό του τις δημοσιεύσεις των παρακάτω επιστημονικών εργασιών

μελετών:

Λογοθέτης, Λάμπρος. Φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Παναχαϊκό όρος». 2008. Αναπτυξιακή Εταιρεία Πατρών Α.Ε. και Εκδόσεις έγχρωμον, Πάτρα.

Λογοθέτης, Λάμπρος (συντ.). Χελμό – Βουραϊκός. 2004. Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας και Εκδόσεις έγχρωμον, Πάτρα.

Λογοθέτης, Λάμπρος (συντ.). Φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Χελμός – Βουραϊκό». 20011. Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας και Εκδόσεις έγχρωμον, Πάτρα.

Λογοθέτης, Λάμπρος και Φίλιππος, Κατσιγιάννης. Φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Στροφυλιά». 1999. Εκδόσεις έγχρωμον, Πάτρα.

 • Του Δρ. Λυμπεράτου Μιχάλη, διευθυντής στο 3 Γυμνάσιο Λιβαδειάς: 

     Ο Μιχάλης Π. Λυμπεράτος είναι διδάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει συγγράψει τα εξής βιβλία: α) «Ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Από τη Γερμανική Εισβολή στη Μέση Ανατολή και την Ιταλία, 1941-1944», β) «Στα Πρόθυρα του Εμφυλίου Πολέμου, Από τα Δεκεμβριανά στις Εκλογές του 1946, γ) «Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ, Η Ραγδαία Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αριστεράς και οι Μετεμφυλιακές Πολιτικές Αναγκαιότητες», δ) «Μετά τον Εμφύλιο: Πολιτικές Διαδικασίες και Κοινωνική Πόλωση στις Απαρχές της Προδικτατορικής Περιόδου», ε) «Από την Ευρώπη στην Κίνα και την Ελλάδα, Διεθνείς Μεταπολεμικές Διαδικασίες και Γεωπολιτικοί Συσχετισμοί, στ) (με τον Θωμά Πρόφη), Ένοπλος Δοσιλογισμός και η «αναίμακτη» Απελευθέρωση, Τα γεγονότα του Κορωπίου, Οκτώβριος 1944, ζ) «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και το ΕΑΜ, Η έμπνευση, οι επιρροές, οι επιδράσεις».  Ήταν συν-επιμελητής σε τρεις συλλογικούς τόμου-συνέδρια, στο  «Αριστερά και Αστικός Πολιτικός Κόσμος, 1940-1960», «Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά» και το Διαστάσεις του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου». Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικά βιβλία και περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν εντεταλμένος διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου για  μια δεκαετία, την περίοδο 2006-2016. Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε εργαστήρια τοπικής προφορικής ιστορίας και έχει δημοσιεύσει θεωρητικά κείμενα αναφορικά με την προφορική ιστορία και τον ρόλο της σε σχέση με την μελέτη των ιστορικών φαινομένων. (Αναλυτικότερα δημοσιεύσεις του Δρ. Λυμπεράτου Μ. βλ. https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=60239)

 • Του Παπαγιαννόπουλου Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας (αναμένεται η αποστολή βιογραφικού)
 • Της Δρ. Σιμώνη Ελένης.

Η Δρ Ελένη Σιμώνη είναι αρχαιολόγος και εργάζεται στο Παν. Πατρών, όπου διδάσκει Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Προστασία πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ελληνικό Πολιτισμό. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Αρχαιολογίας Τοπίου και του Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας. Έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων με: Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Οργάνωση εκθέσεων και Θερινού Σχολείου, Επιστημονική επιμέλεια παραγωγής CD ROM για την περιφέρεια Δ. Ελλάδος, Επιστημονική εποπτεία και επιμέλεια κειμένων για την παραγωγή CD ROM και ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΑΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την ΑΧΑΪΑ Α.Ε. Έρευνα-Εκπόνηση μελετών για Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Κάλαμο Λευκάδος, Ζαγοροχώρια Ηπείρου. Το 1999 σε συνεργασία με τους Κ. Παπαγιαννόπουλο και Ι. Φραγκούλη κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη
συγγραφή βιβλίου Τοπικής Ιστορίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2022 συμμετέχει ενεργά στην δράση ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ του
Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας, που υλοποιείται κάθε χρόνο στην Πάτρα υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ερευνητική Εταίρος του
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στην Ουάσιγκτον για το ακαδημαϊκό έτος  

 1. Του Στεμπίλη Δημητρίου.

Ο Δημήτρης Στεμπίλης είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, με περαιωμένες σπουδές σύγχρονης ιστορίας, και μεταπτυχιακές σπουδές διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Παρίσι Ι Πάνθεον – Σορβόννη, αντίστοιχα. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, έχει παρακολουθήσει και περαιώσει το διετές πρόγραμμα Επιμελητών Εκδόσεων του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ). Αυτή τη στιγμή εκπονεί διδακτορική διατριβή στα πεδία της Ιστορίας και της Πολιτικής Επικοινωνίας την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

   Με ειδικότητα στην πολιτική και διεθνή ανάλυση καθώς και την αρθρογραφία για θέματα πολιτισμού και βιβλιοκριτικές, έχει εργαστεί στο περιοδικό «Επίκαιρα» και την εφημερίδα «Νέα Σελίδα».  Διετέλεσε διευθυντής Σύνταξης στο περιοδικό «Επίκαιρα», σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και υπήρξε ο Αρχισυντάκτης του εβδομαδιαίου ενθέτου ιδεών «Ιδεογράμματα». Είχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην ΑΜΚΕ «Νίκος Δασκαλαντωνακης – NDF» και την ίδια περίοδο ήταν σύμβουλος επικοινωνίας και ΕΚΕ στον «Όμιλο Ν. Δασκαλαντωνάκης – Grecotel». Έχει διατελέσει σύμβουλος Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στον Όμιλο Creta Media, ενώ μέχρι τoν Ιούνιο του 2023 για ζητήματα Ιδεών και Πολιτισμού στην ενημερωτική ιστοσελίδα ieidiseis.gr. Έχει διδάξει σε ΙΕΚ Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού, είναι προσκεκλημένος σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σεμινάρια για διδασκαλία.

   Eίναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού «Πολιτεία». Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και συλλογικούς τόμους με πιο πρόσφατη δημοσίευση αυτή στον τόμο των εκπαιδευτηρίων Δούκα για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά. Πρόσφατη βιβλιοκριτική του παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Σύγχρονα Θέματα». Έχει συμμετάσχει δύο φορές -μία ως υπεύθυνος εργαστηρίου και τη δεύτερη ως συντονιστής τραπεζιού, το 2022 και το 2023 αντίστοιχα- στο πρότζεκτ «Ένα βιβλίο για τον τόπο μου» που διοργάνωσε το Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας στην Πάτρα.

   Σήμερα, είναι επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων, διατηρεί φροντιστήριο Μ.Ε. στην Πάτρα, ενώ συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών πρότζεκτ.

   Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Έχει μια κόρη.

 1. Του Δρ. Φάππα Ιωάννη, Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Ο Ιωάννης Φάππας σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου επίσης έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του μετεκπαιδεύτηκε στη Γραμμική Β γραφή στα Πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης, όπου και πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα στο επιγραφικό υλικό της αρχαίας ανατολικής Μεσογείου. Έχει λάβει υποτροφίες, διακρίσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνών από την Βρετανική Σχολή Αθηνών (BSA), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ακαδημία Αθηνών, το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP), το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών (ICS) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τα Κέντρα Ελληνικών Σπουδών (CHS) των Πανεπιστημίων Harvard και Princeton, καθώς και από το Κέντρο Έρευνας των Ανατολικών Πολιτισμών (ANAMED) του Πανεπιστημίου Koç της Κωνσταντινούπολης. Έχει, επίσης, λάβει μέρος σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και μία μονογραφία, η οποία αναφέρεται στην παρασκευή και χρήση των αρωματικών ελαίων στη μυκηναϊκή Ελλάδα και την αρχαία ανατολική Μεσόγειο κατά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Συμμετέχει ενεργά στην ανασκαφή του μυκηναϊκού ανακτόρου της Θήβας και σε πολλά άλλα ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την προϊστορική Βοιωτία, ενώ έχει αναλάβει τη μελέτη και δημοσίευση ευρημάτων Εποχής Χαλκού από ανασκαφές στη Βοιωτία και την Αργολίδα, στις οποίες έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ωρομίσθιος αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και ιδιαίτερα στην προετοιμασία των νέων εκθέσεων των Αρχαιολογικών Μουσείων Χαιρώνειας και Θηβών, ενώ για τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα δίδαξε Αιγαιακή Προϊστορία ως συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για πέντε συνολικά έτη (2018-2023) θήτευσε ως Επιμελητής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επιμελούμενος την οργάνωση πέντε μεγάλων περιοδικών αρχαιολογικών εκθέσεων, ενώ από τον Ιούλιο του 2023 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον Ιανουάριο του 2024 ανέλαβε την επιστημονική συνδιεύθυνση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Των δράσεων για την Τοπική Ιστορία στο Δήμο Λεβαδέων.

Leave a Reply